No kan du bestille time hos fastlegen elektronisk

Solund legekontor har fått nytt journalsystem - Pasientsky.

Du kan no fornye reseptar og bestille time hos fastlegen elektronisk. 

Du får tilgang til desse tenestene ved å:

  • Laste ned app-en Patient-Sky der du vanlegvis lastar ned appar på telefonen din. Du må identifisere deg med bankID eller liknande og legge inn ein firesifra kode for pålogging.
  • Logge deg inn på pasientsky.no med bankID eller liknande

Du får óg no varsling om time på e-post eller sms.

Du kan sjølvsagt framleis bestille time på telefon 57 78 62 80 som før