Høyringar frå Solund kommune

Solund kommune har høyringar på fleire planar. 

  • Planprogram til samfunnsdelen har høyringsfrist 1. juli. 
  • Temaplan fro klima, energi og naturmangfald har høyringsfrist 1. juli.
  • NY! Plan for friluftslivets feerdselsårar og ro- og padleruter har høyringsfrist 1. september. 

 

Du kan lese meir om alle høyringane på Solund kommune si heimeside - lenke