Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Administrasjonsutvalet og formannskapet handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte 21. november 2023. Kommunestyre skal fatte endeleg vedtak i saka i møte 7. desember.

Fram til det ligger budsjett og økonomiplan på høyring jf. kommunelova § 14-3, 4. ledd.

 

Saksdokumenta finn de her. Eventuelle merknadar kan sendast til post@solund.kommune.no.