Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 05.01.2016

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 07.10.2015

HM Kongen og HM Dronninga har invitert eldre eldsjeler over heile landet til Afternoon Tea på Slottet 15.10.15. Ei av dei eldsjelene som er invitert er Odny Ravnøy frå Solund.

 

Publisert 21.09.2015

 

 

Frå 01.09.2015 vert 116 117 (hundreogseksten- hundreogsytten) eit landsdekkande telefonnummer til legevakt

Publisert 30.06.2015

Frå 1. juli 2015 er det  gjort endringar i Plan og bygningslova som medfører at fleire byggetiltak kan setjast i gong utan å søkje kommunen fyrst

 

På visse vilkår og i samsvar med PLAN  kan du på eiga bebygd bustad- eller fritidstomt  mellom anna:

  •  Setje opp eit frittståande bygg (garasje/bod/uthus)  på inntil 50m2. Bygget  må vere på ein etasje, utan kjeller,  ha maksimal mønehøgde på 4,0 meter og gesimshøgde på 3,0 meter. Bygget må plasserast  minimum 1 meter frå nabogrensa, og kan  ikkje innehalde rom for varig opphald; d.v.s. stove, soverom, kjøkken eller bad.
  • Setje opp  eit tilbygg (altan, sykkelbod, overbygd inngangsparti m.m.)  på inntil 15 m2. Tilbygget må plasserast minst 4 meter frå nabogrensa,  og kan heller  ikkje innehalde rom for, eller nyttast til varig opphald.
Publisert 29.06.2015

Ei helg i juni hadde kulturskule i Solund fokus på mat vi finn i fjøra. Her kan de sjå ein film om litt av det ein opplevde denne helga.

Publisert 04.06.2015

 

Berre fantasien set grenser for korleis former og fargar kan setjast saman til kunst.

I faget kunst og handverk har elevar i 8 klasse arbeida med temaet landart. I samband med dette laga dei denne flotte formasjonen på den kvite sandsirkelen under lyslykta nede ved Hardbakke Hamn. Fantastisk flott

 

 

 

Publisert 22.01.2015
jan. 2015

 

I samband med utarbeiding av nytt turkat i 2014, vart det rydda og merka 20 turstiar i Solund. Over ser vi eit flott bilete frå toppen av Pollatinden ein flott januardag i 2015.

Publisert 01.12.2014
MS Rani går som godsrute mellom Bergen og Solund frå 2014

 « MS RANI» går i rute mellom Bergen og Askvoll

Avgang frå Bergen er: Mandag, onsdag og fredag

 

KAPASITET :

Kran : 5 tonn ( frå kaia )
Kjølerom : 20 m2
Lasterom : 45 m2
Dekksareal : 100 m2
Total lastekapasitet: 150 tonn.

 

M/S RANI mob : 468 49 551.

For booking av last kontakt Kyst 1 tlf 55 30 79 50 /407 60 346 eller vakttelefon : 913 04 056

Mail for booking: post@kyst1.no