Kollektivtrafikk i Solund

Solund har gode kommunikasjonar både sørover til Bergen, nordover til Selje og innover Sognefjorden. Dei lokale båt- og bussrutene vil ta deg med på opplevingar internt i kommunen.

Samferdsleavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune driv Kringom.no. Her finn du reiseplanleggar og informasjon om rutetider, billettar, prisar, rabattar og skysskort.

I tabellen under kjem du direkte til Fjord 1 og Norled sine rutesider.

 

MS Rani går som godsrute mellom Bergen og Solund frå 2014

 « MS RANI» går i rute mellom Bergen og Askvoll

Avgang frå Bergen er: Mandag, onsdag og fredag

 

KAPASITET :

Kran : 5 tonn ( frå kaia )
Kjølerom : 20 m2
Lasterom : 45 m2
Dekksareal : 100 m2
Total lastekapasitet: 150 tonn.

 

M/S RANI mob : 468 49 551.

For booking av last kontakt Kyst 1 mob: 940 14 192 eller vakttelefon : 913 04 056