Oversikt over tilsette


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Administrasjonssjef 57 78 62 05 975 34 479
Stabsleiar 57 78 62 04 950 28 232
Sakshandsamar 57 78 62 27 901 92 471
Ordførar 57 78 62 06 971 71 031
Økonomisjef 57 78 62 07 908 31 711

Einigsleiarar

Ansatte i avdelingen Einigsleiarar
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Leiar for plan og utvikling 57 78 62 13 971 76 822
Stabsleiar 57 78 62 04 950 28 232
Administrasjon 57 78 62 35 993 64 981
Helse- og omsorgsleiar 57 78 62 23 909 24 284
Økonomisjef 57 78 62 07 908 31 711
Rektor 57 78 62 19 908 55 224
Styrar 57 78 62 38 975 84 571

Frivilligsentralen og Gjenbruket

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen og Gjenbruket
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Dagleg leiar på Gjenbruket
Leiar for frivilligsentralen 412 43 087

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Merkantil og gruppeleiar i PU-tenesta 57 78 62 64
Sakshandsamar og hjelpemiddelkoordinator 57 78 62 64
Folkehelsekoordinator 57 78 62 09
Avdelingssjukepleiar heimetenesta 57 78 62 62 913 16 272
Kjøkkensjef 57 78 62 61
Helse- og omsorgsleiar 57 78 62 23 909 24 284
Sjukepleiar legekontoret 57 78 62 84
Leiar NAV Solund 55 55 33 33
Avdelingssjukepleiar 57 78 62 58
Avd.sjukepleiar 57 78 62 58
Legesekretær 57 78 62 80
Helsesyster 57 78 62 82

Solund helsestasjon, 6924 Hardbakke

Plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Leiar 57 78 62 13 971 76 822
Vaktmeister 57 78 62 41 916 21 979
Oppsynsmann 57 78 62 12 992 68 519
Sakshandsamar 57 78 62 17
Sakshandsamar 57 78 62 10
Avd. ingeniør 57 78 62 11

Skatteoppkrevjaren i Solund kommune

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjaren i Solund kommune
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
57 78 62 00

Skule og Barnehage

Ansatte i avdelingen Skule og Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Administrasjon 57 78 62 35 993 64 981
Rådgjevar på skulen 57 78 62 32
Fung. rektor 57 78 62 30 908 55 224
Barnehagestyrar 57 78 62 38 975 84 571

Solund bibliotek

Ansatte i avdelingen Solund bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Biblioteksjef 57 78 62 66

Solund kulturskule

Ansatte i avdelingen Solund kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil Epost
Kulturskulerektor 480 74 490