Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Oljevernberedskap i Solund kommune

Solund kommune er ein øykommune med kort avstand til sterkt trafikerte skipsleier, mellom anna til oljeterminalane på Mongstad og Sture.

Kommunal beredskap Solund kommune har eigen kommunal beredskap for mindre forureining i lukka farvatn.

Interkommunal beredskap Kommunen er medlem av den interkommunale beredskap for olje- og kjemikalievern, IUA Bergen Region. Bergen og omland havnevesen er sekretæriat for utvalet.

Statleg beredskap Kystverket har statleg oljeverndepot i Solund, som vart etablert etter forliset til "Merkantil Marica" i 1989. Depotet er lokalisert til Solund Verft AS og har ein depotstyrke på ti deltidsmannskap.

Telefonnummer ved varsling om brann, ulykke og forureining er 110.