Gjenvinningsstasjon i Solund

NGIR har oppretta gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne stasjonen erstattar rydderutene som tidlegare vart køyrd vår og haust. Abonnentane i Solund må med den nye ordninga sjølv levera avfallet sitt til stasjonen.

Set difor ikkje ut boss i grøftene.

Stasjonen vart opna 24. august 2019 og vil vera open kvar 3. laurdag i månaden frå klokka 09.00 – 15.00.

For meir informasjon, datoar m.m. sjå oversikt på NGIR sine heimesider

Dersom nokon har spørsmål om denne ordninga, ber ein om at spørsmåla vert retta direkte til NGIR, og ikkje til kommuneadministrasjonen i Solund.