Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Vidaregåande opplæring for vaksne

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring. Vaksne har også rett til å få vurdert realkompetansen sin.

 

Ynskjer du å ta utdanning?

Vestland fylkeskommune tilbyr karriererettleiing for deg som ynskjer å ta utdanning, eller er i ein situasjon der du må tenkje nytt.

Les meir på Vestland fylkeskommune sine nettsider

Karriererettleiing

  • Ynskjer du å snakke med nokon om jobbsituasjonen din ?
  • Vurderer du å søkje ny jobb, men er usikker på kva moglegheiter du har?
  • Tenkjer du på etterutdanning eller omskulering?
  • Vil du tilbake til arbeidslivet etter nokre år heime?

Karriererettleiing er profesjonelle samtaler som skal hjelpe personar, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta val når det gjeld utdanning, opplæring og arbeid. Målsettinga er å styrke den enkelte sine refleksjonar, motivasjon og ferdigheiter til å handtere eiga karriere.

 

Karriererettleiing er ei frivillig og gratis teneste for alle som ynskjer det. Karriererettleiing kan vere individuelle eller gruppebaserte samtaler.

 

Vi kan også vere ei støtte i din jobbsøkjarprosess dersom du har spørsmål om CV, søknad og korleis du bør førebu deg til eit jobbintervju.

 

Er du elev i grunnskule eller vidaregåande skule, skal du nytte rådgjevar/rettleiiar ved skulen din.