Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Norskopplæring for vaksne framandspråklege

Solund kommune gjev tilbod om norsk opplæring for vaksne på nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Gebyrsats vert sett i kommunestyret. Kostnad for undervisningsmateriell kjem i tillegg.

Gebyrsatsar frå 01.01.2018:
Inntil 15 timar på kveldstid            kr. 2.400 pr. mnd
Inntil 30 timar på dagtid                 kr. 5.000 pr. mnd

Det vert i tillegg gjeve tilbod om nettbasert undervisningsstilbod med rettleiing frå lærar. Kostnaden for lisensen vert dekka av deltakar.

Etter gitte kriteriar er norsk-opplæringa gratis for dei det gjeld.

 

Påmelding til kurs vert å sende Solund kommune, 6924 HARDBAKKE.

 

Læreplan for norskopplæring (DOCX, 16 kB)

Påmelding norsk-kurs (DOCX, 22 kB)

Søknad om gratis norsk-kurs (DOCX, 21 kB)

Reglement for fråvær (DOCX, 14 kB)