Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Norskopplæring for vaksne framandspråklege

Solund kommune gjev tilbod om norsk opplæring for vaksne på nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Gebyrsats vert sett i kommunestyret. Kostnad for undervisningsmateriell kjem i tillegg.

Gebyrsatsar frå 01.01.2018:
Inntil 15 timar på kveldstid            kr. 2.400 pr. mnd
Inntil 30 timar på dagtid                 kr. 5.000 pr. mnd

Det vert i tillegg gjeve tilbod om nettbasert undervisningsstilbod med rettleiing frå lærar. Kostnaden for lisensen vert dekka av deltakar.

Etter gitte kriteriar er norsk-opplæringa gratis for dei det gjeld.

 

Påmelding til kurs vert å sende Solund kommune, 6924 HARDBAKKE.

 

Læreplan for norskopplæring (DOCX, 16 kB)

Påmelding norsk-kurs (DOCX, 22 kB)

Søknad om gratis norsk-kurs (DOCX, 21 kB)

Reglement for fråvær (DOCX, 14 kB)