Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning er eit lovpålagt tilbod til alle elevar i 1.-4 klasse og i 1.-7.klasse for

elevar med særskilde behov. Kommunestyret gjorde i K-sak 7/14 vedtak om eit tilbod

etter ny modell med opningstid både før og etter skuletid i tillegg til heil dag onsdag.

Tilbodet som vert utlyst for skuleåret 2017/2018 er slik:

 

Alternativ 1 (Full plass):

Måndag 07.30 - 08.50 og 14.20–16.30 (3 t 30 min)

Tysdag 07.30 - 08.50 og 14.20–16.30 (3 t 30 min)

Onsdag 07.30 - 16.30 (9 t 00 min)

Torsdag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Fredag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Sum timar pr. veke: 23 t 00 min

Pris: kr. 2.450,- pr mnd. Halv pris i august og juni.

 

Alternativ 2:

Måndag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Tysdag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Torsdag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Fredag 07.30 - 08.50 og 14.20 - 16.30 (3 t 30 min)

Sum timar pr. veke: 14 t 00 min

Pris: kr. 1550,- pr. mnd. Halv pris i august og juni.

 

Alternativ 3:

Onsdag: 07.30 - 16.30

Sum timar pr. veke: 9 t 00 min

Pris: kr. 990,- pr. mnd. Halv pris i august og juni.

 

Dersom tal søkjarar til leksehjelp tilseier det, kan det verte aktuelt å legge dette inn i

Skulefritidsordninga. Brukarar av SFO vil då få fråtrekk i prisen for desse timane.

 

DAGPLASSAR

Det kan vere mogleg å kjøpe dagplass etter avtale med SFO- ansvarleg.

Prisen for dagplass onsdagar er kr. 365,- og prisen for dagplass andre dagar er kr. 225,- .

 

SØSKENMODERASJON

Det vert gjeve søskenmoderasjon i samsvar med barnehagen sine satsar for dette.

 

Søknadsfrist for skulefritidsordninga er 23.juni 2017.

Søknader som kjem inn etter dette, vil verte handsama fortløpande så lagt det er ledige

plassar etter første inntak.

Søknad/påmelding gjer du ved å logge deg inn her