Solund barnehage

Solund barnehage ligg i Hardbakke sentrum og har plass til barn i alderen 10 månader til 6 år.

 

Telefonnummer:

Hovudnummer til Solund barnehage: 57 78 62 38

Mobilnummer til avdelingane:

 • Sjøstjerne/Kråkebollen: 948 79 535
 • Kjellar, Sjøhesten: 479 76 863

 

Søknadsfrister:

Hovudopptaket: 01. mars kvart år med oppstart i august.

Suppleringsopptaket: 01. september kvart år.

Du søkjer ved å logge deg inn her.

 

Vedtekter Solund barnehage (PDF, 694 kB)

Årsplan 2021 - 2022 (PDF, 2 MB)

Kan du ha rett til redusert foreldrebetaling?
 

I Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar er det to ordningar for reduksjon i foreldrebetaling for familiar med låg inntekt:

 1. Redusert foreldrebetaling
  Ingen familiar skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass.
   
 2. Gratis kjernetid
  Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1.august 2020 er inntektsgrensa for rett til gratis kjernetid 583 650 kr i årsinntekt for familien.

 

Søknadsfristen for reduksjon i foreldrebetalinga er 1.august.
Det kan søkjast om begge ordningane i same søknaden. For at søknaden skal handsamast må søkjarane leggje ved skattemeldinga for siste år. Det kan søkjast om reduksjon gjennom heile året, men retten til reduksjon gjeld frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet dersom søknaden kjem inn etter 1.august.

Retten til reduksjon gjeld for eitt barnehageår om gongen. Føresette som eventuelt har fått innvilga reduksjon for barnehageåret 2020-2021, må difor søkje på nytt.

Du søkjer elektronisk ved å logge deg inn her

 

VELKOMEN SOM SØKJAR I SOLUND BARNEHAGE

Styrar
 • Tlf: 57786238
 • Mob: 97584571
 • E-post: