Næringslån

Etablerarar og bedrifter i Solund kommune har moglegheit til å søke om næringslån frå kommunen.

Kontaktinformasjon:

Kontakt oss på post@nh-nh.no eller mobil 92625341 for spørsmål og/eller for å avtale time.

 

Søknad: Søknader om støtte frå næringsfond og næringslån gjerast via www.regionalforvaltning.no.
Her må ein opprette eigen brukarkonto, ein kan fyrst søkje når ein er innlogga.
 

Fristar: Innkomne søknader vert avgjort av formannskapet i kommunen. Formannskapet behandlar alle søknader som er motteke seinast ei veke før møtet.
For hausten 2018 er det planlagt møte i formannskapet 06.09, 04.10, 01.11 og 15.11

Alle som planlegg å søke om næringslån vert anbefala å ta kontakt i forkant av innsending av søknad.

Fann du det du leitte etter?