Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Næringslån

Solund kommune har tildelt mange lån i seinare tid, og har difor per no avgrensa med midlar å løyve lån frå. 

 

Etablerarar og bedrifter i Solund kommune har moglegheit til å søke om næringslån frå kommunen.

Søknadsfristen er løpande

 

Kontaktinformasjon:

Trond Sæbø Skarpeteig, leiar samfunns- og næringsutvikling, tlf: 900 58 182, 
e-post: Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no

Anne Kristine Dyrdal, rådgjevar samfunns. og næringsutvikling, tlf. 57 78 62 08,
e-post: anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no