Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Næringslån

Etablerarar og bedrifter i Solund kommune har moglegheit til å søke om næringslån frå kommunen.

Søknadsfristen er 1. mars og 1. oktober.

 

Kontaktinformasjon:

Avdeling Solund: Tom Erling Bahus, mobil 90055891, epost tomerling@nh-nh.no

Avdeling Solund og Austrheim: Eldbjørg Ness, mobil 92625341, epost eness@nh-nh.no