Næringslån

Etablerarar og bedrifter i Solund kommune har moglegheit til å søke om næringslån frå kommunen.

Søknadsfristen er 1. mars og 1. oktober.

 

Kontaktinformasjon:

Avdeling Solund: Tom Erling Bahus, mobil 90055891, epost tomerling@nh-nh.no

Avdeling Solund og Austrheim: Eldbjørg Ness, mobil 92625341, epost eness@nh-nh.no