Næringslån

Solund kommune har tildelt mange lån i seinare tid, og har difor per no avgrensa med midlar å løyve lån frå. 

 

Etablerarar og bedrifter i Solund kommune har moglegheit til å søke om næringslån frå kommunen.

Søknadsfristen er løpande

 

Kontaktinformasjon:

Trond Sæbø Skarpeteig, leiar samfunns- og næringsutvikling, tlf: 900 58 182, 
e-post: Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no

Anne Kristine Dyrdal, rådgjevar samfunns. og næringsutvikling, tlf. 57 78 62 08,
e-post: anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no