Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Solundprisen

Føremålet med Solundprisen er å gje honnør til verksemder, institusjonar eller einskildpersonar som har gjort ein ekstra innsats for å utvikle næringslivet i Solund, enten gjennom eiga verksemd og/eller ved å legge tilhøva til rette for andre.

Prisen har vorte delt ut på Solunddagen - tidlegare næringsdagen - sidan år 2000.

Vinnarane så langt er:

Solundprisen
Årstall Vinnarar
2000 Båtsmia v/Færøy og Myhr
2001 Øybygg AS
2002 Litle Færøy kystkulturlag
2003 Sonja og Birger Hjønnevåg
2004 Sulefisk AS
2005 Snella Kystsaum DA
2006 Torbjørn og Inger Nessen
2007 Einar Bontveit
2008 Nord Solund fiskeriselskap AS
2009 Vidar Hop
2010 Otto og Laila Einen
2011 Solund Verft AS
2012 Rolf Eide
2013 Lending Rederi AS
2014 Hallstein og Doris Steinsund
2015 Kari og Hans I Steinsund
2016 Lambrechts Eftf, Nåra
2017 Nina Bauge og Tom Erling Bahus
2018 Selstad AS, avd Solund
2019 Solundmat AS