Skadefelling av hjort

Magne Hamre Skadedyrfelling  av hjort

Dersom du har behov for å felle hjort som gjer skade utanom jakttida, kan du søkje om fellingsløyve. Du kan lese meir om skadyrfelling av hjort på hjortevilt.no. Dersom du ynskjer å søkje om løyve til å felle skadedyr nyttar du eit elektronisk skjema.

Nye reglar  gjer at kommunen ikkje lenger kan gje fellingsløyve på skadedyr som kan takast av tildelt kvote, det vil seie at skadyrløyver tilfell automatisk viltfondet.

Ettersøksavtale

Det er krav om at jeger eller jaktlag enten har med seg godkjend ettersøkshund eller har ein skriftleg avtale om dette. Lenke til ettersøksavtale og meir informasjon.