Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Økonomiske midlar til utvikling av gardsbruk.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane forvaltar ulike midlar som ein kan søka på til utvikling av gardsbruk.

 

 

A. Innovasjon Norge forvaltar IBU-midlar innafor landbruket der søknadar innafor desse felta vert prioriterte i Sogn og Fjordane i 2018:

  • Omlegging frå båsdrift til lausdrift for mjølkeku
  • Etablering av, og omlegging til ammeku
  • Fornying av driftsbygningar til sau
  • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling
  • Landbruksbasert reiseliv
  • Inn på tunet

I tillegg kan ein søka på midlar ved generasjonsskifte.
Det er ingen søknadsfrist i 2018

Sjå fleire nyttige opplysningar her

 

B. Midler til utreiings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Aktuelle søkarar er organisasjonar, selskap og kommunar som skal utreia eller legga til rette for næringsutvikling. Tilskotet skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessutan utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskot frå UT-midlane. Søknadsfristen er 1. april 2018.

Fleire opplysningar finn du her

 

C. Det kommunale næringsfondet, sjå opplysningar på heimesida under fana «Næringsutvikling»