Økonomiske midlar til utvikling av gardsbruk.

Statsforvaltaren i Vestland forvaltar ulike midlar som ein kan søka på til utvikling av gardsbruk.

 

 

A. Innovasjon Norge forvaltar IBU-midlar innafor landbruket der søknadar innafor desse felta vert prioriterte i Sogn og Fjordane i 2018:

  • Omlegging frå båsdrift til lausdrift for mjølkeku
  • Etablering av, og omlegging til ammeku
  • Fornying av driftsbygningar til sau
  • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling
  • Landbruksbasert reiseliv
  • Inn på tunet

I tillegg kan ein søka på midlar ved generasjonsskifte.
Det er ingen søknadsfrist i 2018

Sjå fleire nyttige opplysningar her

 

B. Det kommunale næringsfondet, sjå opplysningar på heimesida under fana «Næringsutvikling»