Næringsutvikling

Går du med tankar om å starte for deg sjølv, eller har du nyleg etablert eiga verksemd? Jobbar du i ei verksemd som ønsker å vekse og vidareutvikle seg? Ta gjerne kontakt med prat om kva som vere aktuelt for deg eller di verksemd.


Kontaktinformasjon:

Trond Sæbø Skarpeteig, leiar samfunns- og næringsutvikling, tlf: 900 58 182, 
e-post: Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no

Anne Kristine Dyrdal, rådgjevar samfunns. og næringsutvikling, tlf. 57 78 62 08,
e-post: anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no

 

 

Kva skjer i Solund

Kva skjer i Solund er arrangert i eit samarbeid mellom Solund kommune og Klar Bedrift. Kva skjer i Solund vert halde 2-4 gongar i halvåret. Under finn du ei kort oppsummering frå Kva skjer i Solund. 

Neste Kva skjer i Solund skal vere på Nord-Solund Bygdehus tysdag 11. januar kl. 18-20. Hald av datoen. Program kjem. 

Notat frå Kva skjer i Solund: 

Notat frå 01.11.2021 (DOCX, 19 kB)

 

 

Solund næringssamskipnad

Solund kommune har faste samrådingsmøte med Solund næringssamskipnad. Sjå referat frå aktiviteten.  

Leiar for næringssamskipnaden er Anders Franzen anders@solundverft.no

 

 

Samfunnsdelen og Lokal utviklingsstrategi

Solund kommunestyre har vedteke samfunnsdelen til kommuneplanen og lokal utviklingsstrategi - Handlingsplan 2019. Du finn dokumenta i linken til høgre på sida. Desse dokumenta er nyttige når du søkjer om støtte eller lån.

 


Landbruk

Informasjon om offentlege forvaltningsoppgåver finn du i boksen Landbruk over.


Snarvegar:

 

.