Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Kyrkja i Solund

Solund har tre kyrkjer. Solund kyrkje som ligg på Hardbakke, Husøy kyrkje som ligg i Straumen og Hersvik kyrkje. I tillegg er det ein kyrkjegard ute på Husøy.

I Solund er det gudsteneste annankvar gang i Solund kyrkje og dei andre søndagane omtrent jamt fordelt på Hersvik og Husøy kyrkje.

Oversikt over gudstenestene finn de under "Kva skjer" på framsida av kommunen si heimeside.

2012 - Klikk for stort bileteKyrkjekontoret ligg i andre etg. over biblioteket i hamna på Hardbakke.  

Telefonnummer og e-post-adresse til kyrkjekontoret er:

Kyrkjeverja: 

57 78 62 09

kyrkjeverja@solund.kyrkja.no


Soknepresten:

57 78 62 15 / 476 696 20

soknepresten@solund.kyrkja.no

 

Besøksadresse:

Hardbakke 24
6924 Hardbakke

Postadresse:
Solund Sokn
Hardbakke 26
6924 Hardbakke


 

 
 

 Det er utarbeida og godkjent nye vedtekter for gravplassane i Solund, med verknad frå 01.11.2019. Du kan lese meir på kyrkja sine heimesider