Kyrkja i Solund

Solund har tre kyrkjer. Solund kyrkje som ligg på Hardbakke, Husøy kyrkje som ligg i Straumen og Hersvik kyrkje. I tillegg er det ein kyrkjegard ute på Husøy.

I Solund er det gudsteneste annankvar gang i Solund kyrkje og dei andre søndagane omtrent jamt fordelt på Hersvik og Husøy kyrkje.

Oversikt over gudstenestene finn de under "Kva skjer" på framsida av kommunen si heimeside.

2012 - Klikk for stort bileteKyrkjekontoret ligg i andre etg. over biblioteket i hamna på Hardbakke.  

Telefonnummer og e-post-adresse til kyrkjekontoret er:

Kyrkjeverja: 

57 78 62 09

kyrkjeverja@solund.kyrkja.no


Soknepresten:

57 78 62 15 / 476 696 20

soknepresten@solund.kyrkja.no
 

Postadresse:
Solund Sokn
Hardbakke 26
6924 Hardbakke
 
 
 
Solund kyrkjeKyrkjegarden på HusøyHersvik kyrkjeHusøy kyrkje

 Det er utarbeida og godkjent nye vedtekter for gravplassane i Solund, med verknad frå 01.11.2019. Du kan lese meir på kyrkja sine heimesider