Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 
Kulturskulen

Solund kulturskule

 

Kulturskulen sine mål
  • gje alle elevar sjanse til å utvikle kunnskapar og ferdigheiter i kunstfag
  • gje alle elevar  sjanse  til å gjere seg kjende med og nytte seg av  kunstneriske uttrykksformer
  • gje alle elevar sjanse til å finne og formidle sine eigne kunst- og kulturuttrykk
  • styrkje elevane sin  estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
  • styrkje evna til kritisk refleksjon og sjølvstendige val
  • gje sjanse til fordjuping  som kan danne grunnlag for vidaregående og høgare utdanning  innan kunst- og kulturfag.

 

Kulturskulen 2021 - 2022

Kulturskulen 2021 - 2022
Dag(ar) Tilbod
Måndag og tysdag Piano
Måndag Kreativt verkstad
Onsdag GOPRO og film
Onsdag og torsdag Solo og ensemble for messingblåsarar
Torsdag Trommegruppe

 

Du finn meir informasjon om tilboda her (PDF, 496 kB)

 

Retningslinjer for elevane i Solund kulturskule. (PDF, 174 kB)

 

Satsar for kulturskulen sitt tilbod i 2021/22 er:
Individuell undervisning kr. 1.650 pr. termin, med 25% søskenmoderasjon.
Gruppeundervisning kr 825 pr termin, med 25% syskjenmoderasjon.
Eit kurs er gjennomsnittleg 20 timar.

 

Kulturskulen si Facebookside finn du her. (Du treng ikkje vere på facebook for å kunne lese på denne sida)

Sjekk og ut kulturskulen si eiga nettside her

Publisert 29.06.2015

Ei helg i juni hadde kulturskule i Solund fokus på mat vi finn i fjøra. Her kan de sjå ein film om litt av det ein opplevde denne helga.

Publisert 26.03.2015

Bli med å filme eller fotografere med GoPro klubben kvar onsdag etter skuletid.

Galleri Gry kl.15.00

Alle er velkommen, store og små

Du treng ikkje forkunnskapar eller utstyr.

Kulturskulerektor
  • Mob: 480 74 490
  • E-post: