Solund Frivilligsentral

Frivilligsentralen - Klikk for stort bilete Sentralen koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskje å hjelpe og alle vil gjerne delta!


Solund Frivilligsentral har som mål å:

  • Synleggjere Frivilligsentralen som ein viktig resurs
  • Legge til rette for integrering
  • Utvikle møteplassar
  • Vere med å legge til rette for kulturtilbod
  • Koordinere og informere i høve aktivitetar og arrangement

Frivilligsentralen er ansvarleg for volontørane og Gjenbruksbutikken.

Publisert 18.01.2016
Serviceskyssen 2016

 

 

Publisert 15.12.2015
Vakre fargar

Solund frivilligsentral fekk i dag melding om at søknaden om tilskot til prosjektet "Draumeplassen - tilrettelegging av tilkomstveg" er tildelt kr 350 000,-.  Det betyr at utbetring av tilkomsten til Draumeplassen er fullfinansiert og at arbeidet kan startast opp. Til sommaren har vi truleg klar ein utbetra tilkomstveg heilt inn til Draumeplassen.

Publisert 09.10.2015
Aktivitet i bassenget

 "Aktiv på dagtid" startar oppatt tysdag 13. oktober 2015.

Nytt av året er at aktiviteten vil føregå 3 dagar i veka, ein av dagane vert i Ytre Solund!

Du kan laste ned og skrive ut programmet her. (PDF, 278 kB)

NB! Bassentreninga 14. oktober vert avlyst p.g.a  at bassenget ikkje er klart for opning.

 

Vel møtt til ein aktiv haust!

Publisert 04.08.2015

Det viser seg at tilskotet Solund kommune er tildelt frå Sogn og Fjordane fylkeskommune ang. serviceskyss for 2015 er brukt opp. Difor vert det naudsynt å stoppe ruta for resten av dette året (2015).

I 2016 reknar ein med det kjem nye løyvingar, og ruta vil då tre i kraft att.

På grunn av nedskjeringar i løyvingane vil det då verte endringar i ruta. Det kjem  nærare informasjon om dette når ein veit kor mykje Solund kommune får tildelt.

Publisert 22.06.2015

22.08. vert det konsert med Rita Eriksen i Solund Kyrkje kl.17.30.

Pris kr. 350,-.

Førehandsal hjå Gjenbruket/Turistinformasjonen

Tlf. 908 82 860/412 43 087

 

Publisert 22.06.2015
Blyant og skjema

Treng du hjelp til å skrive/fylle ut reiseregningsskjema?

Kvar første onsdag i månaden mellom kl. 10.00 og 12.00 kan du få hjelp til dette i vestibylen på Solundheimen.

Det vert pause i dette tilbodet i ferien. Første onsdag etter ferien vert 02.09.15

Den som hjelper deg er Anne Marit Y. Indrøy. Ta gjerne kontakt med ho på førehand tlf. 57787348 el. 99521828.

Der er viktig at du tar med deg alle kvitteringar og bekrefting frå behandlar.

 

Publisert 30.03.2015
Den kulturelle spaserstokk

Til lag og organisasjonar i Solund

Den kulturelle spaserstokken (DKS) – Solund kommune har fått tildelt kr. 25 000,- til DKS for 2015.

Tilskotet skal gå direkte til kulturopplevinga. Dersom lag, organisasjonar eller andre har arrangement som retta direkte mot dei eldre eller tilrettelagt slik at dei også har høve å delta, kan ein søke DKS Solund v/ Frivilligsentralen om tilskot.

 

Adresse:

Solund Frivilligsentral
Solund kommune

6924 Hardbakke

 

E-post: irene.vaulen@solund.kommune.no

Publisert 30.03.2015

Serviseskyss er ein brukarstyrt transport, der reisande vert henta ved eigen bustad og køyrd fram og attende.

Skyssen er meint for personar som har problem med å ta seg fram på eiga hand eller nytte offentleg transport.  Målet er at den skal gå til ulike aktivitetar/arrangement som er i kommunen, men at brukarane også skal få utrette andre ærend, som td. bank, bibliotek og offentlege kontor.

 
Eigendel kr. 25.- per tur

NB. Dersom ein nyttar skulebuss i retur må ein betale busstakst.

Plass må tingast minst ein dag i førekant både til tur og retur.

 

Solund Taxi køyrer alle rutene

Telefon:. 481 44 494

Publisert 19.03.2015
Sosialt aktiv på dagtid

Invitasjon til kontaktmøte for alle lag, organisasjonar og andre interesserte i Solund 23.03.15

Stad: Møterommet til Solund kommune

Tid:    Kl. 17.30 – 19.30

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Leiar for frivilligsentralen
  • Mob: 412 43 087
  • E-post:  

 

 
 
Login for redigering