Solund Frivilligsentral

Klikk for stort bileteSentralen koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskje å hjelpe og alle vil gjerne delta!


Solund Frivilligsentral har som mål å:

  • Synleggjere Frivilligsentralen som ein viktig resurs
  • Legge til rette for integrering
  • Utvikle møteplassar
  • Vere med å legge til rette for kulturtilbod
  • Koordinere og informere i høve aktivitetar og arrangement

Frivilligsentralen er ansvarleg for volontørane og Gjenbruksbutikken.

Sist endra 07.10.2016 av Mark Elvevåg
Publisert 12.03.2019

Solund Frivillegsentral har i samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut og psykisk helse laga ei oversikt over aktivitetstilbod for vaksne i Solund kommune. Målet er at fleire innbyggjarar kan nytte seg av desse tilboda.

Oversikta er forma som ein enkel lita brosjyre som er lagt ut ulike stader i kommunen.
Du kan óg lese brosjyra her (PDF, 356 kB).

Publisert 23.11.2017

Kvart år har Solund teke imot to ungdommar som er her i eit år, hovudsakeleg ein gut og ei jente, men i år er det to jenter. Iryna Illiukhina og Myriam Konst kom til Solund 12. september og har såleis vore her i litt over to månader.

Publisert 04.10.2017

Tysdag, torsdag og fredag ope kl. 11.00 - 16.00. Laurdag kl. 11.00 - 15.00

Tysdagar, språkkafè kl. 12.00 - 14.00.

Onsdagar, strikkekafè kl. 18.00 - 20.00

Torsdagar, lunsj kl. 12.00 - 14.00

Alle som ynskjer å delta er hjarteleg velkommen

Leiar for frivilligsentralen
  • Mob: 412 43 087
  • E-post: