Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Solund bibliotek

2012 - Klikk for stort bilete

Opningstider for biblioteket
Tysdag 11 - 13*  
Onsdag 11 - 13* 17 - 19 **
Torsdag 11 - 13*  
Måndag og fredag stengt  

                                                                                                                          ** ikkje juni-august

Telefonnr til biblioteket: 57 78 62 66

Her kan du søke i biblioteket si samling, låne/fornye lån etc.                  

 

* kjernetid, dvs. er den tilsette tilstades utanom desse tidene og døra er opa, er det berre å stige på :) jfr. facebooksida: Solund bibliotek

Om Solund bibliotek

Solund bibliotek er eit kombinasjonsbibliotek mellom folkebibliotek og Solund barne- og ungdomsskule sitt skulebibliotek. Biblioteket er plassert i det tidlegare banklokalet ved kommunehuset.

Biblioteket har utlån av dvd’ar, skjønn- og fagbøker for alle aldrar, musikkcd’ar og lydbøker. I tillegg tilbyr vi utlån av e-bøker (sjå fil til høgre).

Bøker vi ikkje har sjølv kan vi skaffe i frå andre bibliotek (fjernlåne). Det gjeld òg fagbøker til fjern- eller deltidsstudentar.


Biblioteket har ein bærbar pc til bruk for publikum, i tilegg kan dei logge seg på trådlaust nettverk med eiga pc.

Biblioteket har ein kombinert post- og innleveringskasse utanfor inngangsdøra, til bruk når ein vil levere inn bøker når biblioteket har stengt.

Ved hjelp av lenkjene på sida kan ein søke opp ei mengde bøker. Er det ønskje om å låne, kan ein sjå på biblioteket si heimeside om biblioteket har boka, og evt. bestille den der eller via tlf/mail.

Pressreader gir deg gratis tilgang til aviser og tidsskrift frå heile verda. Sjå brosjyre til høgre

Filmbib lar deg låne norske filmar gratis, sjå linken filmbib til høgre.

Nasjonalt lånekort  treng ein til mange av biblioteket sine tenester. Kontakt biblioteket dersom du manglar det.

 

Angåande fjernlån:

Ynskjer ein å låne bøker som biblioteket ikkje har, kan ein bestille den ved å ringe, sende mail til biblioteket eller ved oppmøte. 

Ein kan óg nytte lenka biblioteksøk til høgre på sida her til å låne materiale som biblioteket ikkje har. For å nytte denne tenesta treng ein Nasjonalt lånekort, dette kan du få på biblioteket.

 Frå 1. september 2018 vert det kveldsope onsdag i staden for tysdag som tidlegare. Dette vert ei prøveordning i haust for å sjå om dette er ein kveld som passar betre for publikum.

Opningstidene i haust er:

Tysdag - torsdag kl 11.00 - 13.00
Onsdag - 17.00 - 19.00

Som tidlegare køyrer vi "fleksitid", er døra opa og folk tilstades utanom opningstidene er det berre å stige på.

Biblioteksjef
  • Tlf: 57 78 62 66
  • Mob:
  • E-post: