Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Sjukeheimen i Solund - Solundheimen

Sjukeheimen på Solund helsetun har 19 institusjonsplassar. Vi har tilbod om kortidsplassar,  langtidsplassar og kommunal akutt døgneining (KAD).

Sjukeheimen yter tenester til heimebuande og vi har 2 kortids og 5 langtids omsorgsbustadar.

Det arbeider ulike yrkesgrupper på sjukeheimen, alle er klar for å yte gode tenester til deg som innbyggar i Solund kommune om du har behov for det.

Når du søkjer; hugs å beskrive situasjonen din så godt du greier.

Her finn du søknadsskjema for sjukeheimeimsplass