Teneste for psykisk utviklingshemmede (PU)

Dette er ei teneste for menneske med psykisk utviklingshemming. Tilbodet blir tilpassa  den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for dagleg aktivitet.

Kontaktperson: Wioletta Warszewska

Tlf.: 57786 262 / 459 74 005

wioletta.warszewska@solund.kommune.no

Kontortid: Måndag - fredag kl. 08.00 – 15.30