Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Teneste for psykisk utviklingshemmede (PU)

Dette er ei teneste for menneske med psykisk utviklingshemming. Tilbodet blir tilpassa  den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for dagleg aktivitet.

Kontaktperson: Wioletta Warszewska

Tlf.: 57786 262 / 459 74 005

wioletta.warszewska@solund.kommune.no

Kontortid: Måndag - fredag kl. 08.00 – 15.30