Omsorgsbustad

Er for deg som har ein fysisk og / eller psykisk helsesvikt der noverande bustad er lite funksjonell og er langt frå Hardbakke.