OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kreftkoordinator og ressurssjukepleiarar

Solund kommune har eit team på to tilsette som har særleg ansvar for personar med kreft og andre alvorlege sjukdommar.

Teamet består av kreftkoordinator og ressurssjukepleiarar. 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er eit lavterskeltilbod til kreftpasientar, pårørande og andre som er ramma av kreft og som har behov for råd og støtte i ein vanskeleg periode. Kreftkoordinatoren kan du  ta kontakt med i alle fasar av ein kreftsjukdom.

Kommunen sin kreftkoordinator er Signe Bjorøy. Telefon. 989 03 982

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med

  • Samtale
  • Svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • Kartlegge behov og samordne hjelpeapparat
  • Vere ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller der barn er pårørande
  • Bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte
  • Ha oversikt over relevante tilbod og tenester for deg og dine pårørande

Kreftkoordinator kan, når det er ynskje og behov for det, samarbeide med fastlege, NAV, helsestasjon, heimetenesta, sjukeheim, spesialisthelsetenesta, skule, barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, kreftforeninga og andre.

Ressurssjukepleiarar

Ressurssjukepleiarar i kommunen følger direkte opp pasientar og pårørande innan kreftomsorg og lindrande behandling på sjukeheim og heimetenesta.

Ressurssjukepleiarar i nettverk i kommunen er Merete Espeland Førde og Signe Bjorøy.

Ressurssjukepleiar kan hjelpe deg med

  • Samtale, kartlegging og oppfølging
  • Førebygging og hjelp til lindring av symptom
  • Råd og informasjon om hjelpemiddel og tilrettelegging
  • Samarbeid med helsepersonell og informasjon om andre instasar

 

Her finn du søknadsskjema 

Signe Bjorøy
Kreftkoordinator
Helse og omsorg
Epost
Mobil 989 03 982
Til toppen