Heimesjukepleie

Tenesta vert ytt til personar som på grunn av helsesvikt og funksjonshemming treng hjelp i heimen. Tenesta er gratis.

Det må liggje føre ein skriftlig søknad

 

Dersom du får vedtak på heimesjukepleie vil du etter 3 mnd ha rett på gratis tannhelseteneste.

Kontaktperson  

 Her finn du søknadsskjema for heimesjukepleie