Heimehjelp

Heimetenesta er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.

Kontakt:

 

Her finn du søknadsskjema for heimehjelp