Psykisk helseteneste

Solund kommune skal sikre at innbyggjarane med psykisk liding med behov for langvarie og samansette tenester får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod.

Psykisk helsearbeid er eit lågterskeltilbod der brukarane sjølve kan ta kontakt og der nødvendige samordna tiltak kan starte straks.

Du kan søkje om støttekontakt og treningskontakt via tenesta, les meir i lenka under.

 

Kontortid:           Tysdag og torsdag kl 08.00 - 15.30

Kontoradresse:  Lokala til Solund helsestasjon

Telefon:              57 78 62 85 / 958 46 413

 

Her finn du informasjon om Solund kommune sitt tenestetilbod innan helsefremjande og førebyggjande helsearbeid (PDF, 113 kB).

Psykososialt kriseteam Krise eller helpetelefonar
Tittel Vakttelefon Telefonnr arbeid Telefonnr mobil
Helsesøster 57 78 62 82 991 55 424
Sokneprest 57 78 62 15 476 69 620
Vakthavande lege 57 78 73 00 57 78 62 80
Vakthavande lensmann 02800 56 35 56 70
Einigsleiar helse og omsorg 57 78 62 23 909 24 284

 

Fann du det du leitte etter?