Støtte- og treningskontakt

Støttekontakt er eit tilbod for å motvirke isolasjon, og skal utvide høve til å delta på aktivitetar i fritida.

Tilbodet vert tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.

 

Treningskontakt :

  • Vere "kom-i-gong" hjelp.
  • Bidra til tilpassa fysisk aktivitet for menneske med ulike utfordringar.
  • Motiver til deltaking i vanlege treningsarenaer.
  • Bidra til oppleving av meistring gjennom felleskap.

Her finn du søknadsskjema for støtte- og treningskontakt