Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Støtte- og treningskontakt

Støttekontakt er eit tilbod for å motvirke isolasjon, og skal utvide høve til å delta på aktivitetar i fritida.

Tilbodet vert tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.

 

Treningskontakt :

  • Vere "kom-i-gong" hjelp.
  • Bidra til tilpassa fysisk aktivitet for menneske med ulike utfordringar.
  • Motiver til deltaking i vanlege treningsarenaer.
  • Bidra til oppleving av meistring gjennom felleskap.

Her finn du søknadsskjema for støtte- og treningskontakt