Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Psykisk helseteneste og rusomsorg

Solund kommune skal sikre at innbyggjarane med psykisk liding og/eller rusavhengigheit med behov for langvarige og samansette tenester får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod.

Tenesteområda psykisk helse og rus er slått saman og ligg under same eining, Psykisk helseteam.

Personar med psykiske og/eller rusrelaterte plagar eller deira pårørande kan ta kontakt direkte med psykisk helseteam for ein førstegongssamtale. For vidare oppfølging trengs tilvising frå fastlege. Psykisk helseteam kan vere behjelpelege med å ta kontakt med fastlege.

Kontaktinformasjon Psykisk helseteam:

Kontortid:             Kvardagar kl 08.00 - 15.30
Kontoradresse:    Solundheimen
Telefon:                459 74 003