Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

No kan du søkje sosialhjelp digitalt

Du kan no søkje sosialhjelp digitalt i kommunen vår. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje sosialhjelp digitalt må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikre løysingar som Buypass eller Comfides.
 

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til utfylling, kan du ringje NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få vegleiing over telefon. Om du av ulike årsaker ikkje kan eller ønskjer å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du framleis bruke papirsøknad.  Denne kan lastast ned frå vår nettstad, eller du kan få den tilsendt per brev.

 

Meir informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp finn du meir informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no