Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Status på koronasmitta

Det er per i dag ikkje kjend smitte i Solund.  Men dette tyder ikkje at ein kan slakke av på smitteførebyggjinga:

  • Hald minst 1 meters avstand
  • Praktisér god handhygiene og hostehygiene
  • Unngå reiser som ikkje er naudsynte.
  • Forhald deg til styresmaktene sine karanteneråd om du kjem frå utlandet
  • Hald deg heime om du har symptom på luftvegsinfeksjonar, også om symptoma er svake.
  • Ved teikn på luftvegsinfeksjonar – ring legekontoret (57 78 62 80), koronatelefon (954 53 525 eller legevakt (116 117) for rådgjeving