Status på koronasmitta

Det er per i dag ikkje kjend smitte i Solund.  Men dette tyder ikkje at ein kan slakke av på smitteførebyggjinga:

  • Hald minst 1 meters avstand
  • Praktisér god handhygiene og hostehygiene
  • Unngå reiser som ikkje er naudsynte.
  • Forhald deg til styresmaktene sine karanteneråd om du kjem frå utlandet
  • Hald deg heime om du har symptom på luftvegsinfeksjonar, også om symptoma er svake.
  • Ved teikn på luftvegsinfeksjonar – ring legekontoret (57 78 62 80), koronatelefon (954 53 525 eller legevakt (116 117) for rådgjeving