Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Status på koronasmitta

Alle med koronasmitta i Solund er no friske og ute av isolasjon. Det er per i dag ikkje kjend smitte i kommunen. Men dette tyder ikkje at ein kan slakke av på smitteførebyggjinga:

  • Hald minst 1 meters avstand
  • Praktisér god handhygiene og hostehygiene
  • Unngå reiser som ikkje er naudsynte. Det gjeld fortsatt 10 dagars karantene for dei som kjem frå lan som er i den "raude kategorien", jfr reiseråd frå styresmaktene.
  • Hald deg heime om du har symptom på luftvegsinfeksjonar, også om symptoma er svake.
  • Ved teikn på luftvegsinfeksjonar – ring legekontoret (57 78 62 80), koronatelefon (954 53 525 eller legevakt (116 117) for rådgjeving