Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Besøkstider ved Solundheimen er kvar dag frå kl 11-13 og kl 16-18.

Det vert frå 10. november påbode å bruke munnbind, og munnbindet skal vere på under heile besøket

Fylgjande retningsliner gjeld:

• Besøk er innanfor angitte besøkstider
• Besøk skal foregå på pasientrom eller ute, og dei besøkjande skal ikkje opphalde seg på fellesareal.
• Besøkjande skal fylle ut sjølvrapporteringsskjema og leggje i boks ved hovudinngangen
• Antal besøkjande vert utvida til maks tre om gongen.
• Hugs å halde 1 meters avstand og bruk riktig håndhygiene
• Er du sjuk, har nyleg har vore sjuk eller nyleg har vore i kontakt med sjuke, skal du IKKJE vitje Solundheimen eller bebuarane der.


Minner óg om at det framleis er høve til å ta kontakt med dine pårørande via nettbrett.

 

Solund kommune minner om frårådinga mot reiser til Bergen, Oslo og Viken som ikkje er naudsynte. 

Det er ei vanskeleg tid for oss alle, og spesielt vanskeleg er det for dei eldre som ikkje får møte sine kjære slik situasjonen er no.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som vi håpar vil gi eit lysglimt i kvardagen til våre bebuarar. Ved hjelp av iPadane kan bebuarane og pårørande ha kontakt med kvarandre gjennom videosamtale i Skype.

Ta kontakt på telefon: 57 78 62 50 for å avtale tid for videosamtale med den du ønske å snakke med.

Sosial kontakt aukar livskvaliteten vår, og vi håpar at denne muligheita opnar opp for fleire gode samtaler med dine kjære i denne tida.