Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Besøkstider ved Solundheimen er måndag til fredag frå kl 16-18, laurdag og søndag frå kl 11-13.

Fylgjande retningsliner gjeld:

  • Besøk må avtalast på førehand på telefon 57786250, velg avdeling for avtale.
  • Sjukepleier på vakt vil gjennomføre kartlegging i forkant av besøk.
  • Kvar einskild pasient kan berre ha besøk av 1 pårørande om gongen og besøk må foregå på pasientrom eller ute.
  • Besøket kan føregå innafor besøkstidene og kan dermed vare i to timar.
  • Munnbind er ikkje naudsynt, då sjukepleiaren si kartlegging avdekker om du kan komme på besøk.


Minner óg om at det framleis er høve til å ta kontakt med dine pårørande via nettbrett.

 

Solund kommune minner om frårådinga mot reiser til Bergen, Oslo og Viken som ikkje er naudsynte. Personar som har vore i slike område bør nytte munnbind i 7 dagar etter at dei kjem attende til Solund

Det er ei vanskeleg tid for oss alle, og spesielt vanskeleg er det for dei eldre som ikkje får møte sine kjære slik situasjonen er no.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som vi håpar vil gi eit lysglimt i kvardagen til våre bebuarar. Ved hjelp av iPadane kan bebuarane og pårørande ha kontakt med kvarandre gjennom videosamtale i Skype.

Ta kontakt på telefon: 57 78 62 50 for å avtale tid for videosamtale med den du ønske å snakke med.

Sosial kontakt aukar livskvaliteten vår, og vi håpar at denne muligheita opnar opp for fleire gode samtaler med dine kjære i denne tida.