Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Solundheimen vil frå 27.05.2020 opne for besøk til bebuarane.

Det er i utgangspunktet ingen restriksjonar på tal besøkande, men vi vil likevel oppmode om at det ikkje blir for mange av gangen.
Pårørande må sitje på rommet til den ein besøkjer, og det blir ingen kaffeservering til pårørande

Er ein usikker på om ein kan gå på besøk kan ein ringe vakttelefon 57786250 for avklaring.  
 

Når du kjem:
For å hindre smitte av korona-viruset og forenkle evt smittesporing må alle som kjem til Solundheimen fylle ut ei sjekkliste. Dette ligg i ein boks i gangen i 2. etasje rett innfor døra. 

Dersom du ynskjer å gjere deg kjend med denne, finn du den her. (PDF, 329 kB) Her finn du óg litt meir informasjon i høve besøk.

Ved mistenke om COVID19-smitte kan sjukeheimen bli stengt for besøk på kort varsel.

Det er ei vanskeleg tid for oss alle, og spesielt vanskeleg er det for dei eldre som ikkje får møte sine kjære slik situasjonen er no.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som vi håpar vil gi eit lysglimt i kvardagen til våre bebuarar. Ved hjelp av iPadane kan bebuarane og pårørande ha kontakt med kvarandre gjennom videosamtale i Skype.

Ta kontakt på telefon: 57 78 62 50 for å avtale tid for videosamtale med den du ønske å snakke med.

Sosial kontakt aukar livskvaliteten vår, og vi håpar at denne muligheita opnar opp for fleire gode samtaler med dine kjære i denne tida.