Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Nye nasjonale tiltak 05.11.2020

Oppdatering 05.11.2020

Regjeringa har i dag – 05.11.2020 – kome med nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. . Sjølv om det ikkje er kjent smitte i Solund per i dag er situasjonen i Norge og fleire av nabokommunane våre så alvorleg at ein også i Solund kommune må etterleve dei nasjonale råda grundig.

 

De kan lese alle tiltaka her