Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Nedanfor her vil du finne siste oppdateringar

Me ser no auke i koronasmitte i heile landet.
Dømet frå kommunen Indre Østfold syner kor alvorleg dette kan bli.

Difor MÅ innbyggjarane i Solund framleis ha fullt fokus på smittevern.

Ein vil streke under fylgjande:

Det er no god kapasitet for taking av koronaprøver (hals/naseprøve).
Me tek prøver mandag - fredag kl 12 på austsida av sjukeheimsbygget
Alle som har symptom, eller som har vore i ein risikosituasjon, skal testast.
Reise til plassar med stort smittepress er risiko, også innanlands.
Kjem du frå utlandet, SKAL det takast prøve før karantene vert oppheva.
Ring Solund sin koronatelefon 9545 3525 (kl 08-15 mandag - fredag) for informasjon og avtale om koronatesting.

Ringer du i god tid før kl 12, kan prøve takast same dag.

 

  

Oppdatering 29.05.2020.

Gjestehamna på Hardbakke og toaletta på servicebygget vert opna frå i dag 29.05.2020. Dusjane vert framleis stengt.

Hugs å fylgje dei sentrale smittevernråda - handhygiene, hostehygiene, avstand

Vi oppmodar reisande som kjem med bubil eller campingvogn om å nytte området ved Grendahuset på Hardbakke til parkering. Kaiområdet er ikkje egneleg til dette.

Frå 4. mai kan frilanserar og sjølvstendig næringsdrivande søkje kompensasjon for tapte inntekter.

Les meir her

Oppdatering 24.04.2020.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som bebuarane kan nytte for kontakt med pårørande. Les meir her

Oppdatering 14.12.2020

Det er laga ein samla oppsummering av tiltak retta mot næringslivet - les meir her.

Siste nytt 07.04.2020


Solund formannskap hadde møte 6. april, der det i formannskapssak 026/20 vart gjort vedtak om tiltak som skal hjelpe næringslivet i Solund i denne tida.

Les artikkelen her