Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Oppdatering 10.11.2020

Frå 10.11.2020 vert det påbode å bruke munnbind for besøkande ved Solundheimen, les meir her

Oppdatering 05.11.2020

Regjeringa har i dag – 05.11.2020 – kome med nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. . Sjølv om det ikkje er kjent smitte i Solund per i dag er situasjonen i Norge og fleire av nabokommunane våre så alvorleg at ein også i Solund kommune må etterleve dei nasjonale råda grundig.

 

De kan lese alle tiltaka her 

Oppdatering 28.10.2020

Regjeringa har kome med nye nasjonale innstrammingar:

I private heimar bør det ikkje være meir enn 5  gjestar, dette gjeld ikkje for barn frå 7. klasse og nedover.
Private arrangement på offentleg stad skal ikkje ha meir enn 50 gjestar.

Karantenereglane for arbeidsinnvandrarar vert også stramma inn. Arbeidsgjevarar som tar imot arbeidsinnvandrarar bør sette seg godt inn i dei nye reglane.

Her kan de lese heile pressemeldinga.

 

 

Me ser no auke i koronasmitte i heile landet.
Dømet frå kommunen Indre Østfold syner kor alvorleg dette kan bli.

Difor MÅ innbyggjarane i Solund framleis ha fullt fokus på smittevern.

Ein vil streke under fylgjande:

Det er no god kapasitet for taking av koronaprøver (hals/naseprøve).
Me tek prøver mandag - fredag kl 12 på austsida av sjukeheimsbygget
Alle som har symptom, eller som har vore i ein risikosituasjon, skal testast.
Reise til plassar med stort smittepress er risiko, også innanlands.
Kjem du frå utlandet, SKAL det takast prøve før karantene vert oppheva.
Ring Solund sin koronatelefon 9545 3525 (kl 08-15 mandag - fredag) for informasjon og avtale om koronatesting.

Ringer du i god tid før kl 12, kan prøve takast same dag.

 

  

Oppdatering 29.05.2020.

Gjestehamna på Hardbakke og toaletta på servicebygget vert opna frå i dag 29.05.2020. Dusjane vert framleis stengt.

Hugs å fylgje dei sentrale smittevernråda - handhygiene, hostehygiene, avstand

Vi oppmodar reisande som kjem med bubil eller campingvogn om å nytte området ved Grendahuset på Hardbakke til parkering. Kaiområdet er ikkje egneleg til dette.

Oppdatering 27.05.2020

For å hindre smitte av Korona-viruset og gjere evt smittesporing enklare må alle som kjem til legekontoret eller Solundheimen fylle ut ei sjekkliste

Meir info om og sjekkliste for legekontoret finn du her

Meir info om og sjekkliste for Solundheimen finn du her

Frå 4. mai kan frilanserar og sjølvstendig næringsdrivande søkje kompensasjon for tapte inntekter.

Les meir her

Oppdatering 24.04.2020.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som bebuarane kan nytte for kontakt med pårørande. Les meir her

Oppdatering 20.04.2020

Det er laga ein samla oppsummering av tiltak retta mot næringslivet - les meir her.

Siste nytt 07.04.2020


Solund formannskap hadde møte 6. april, der det i formannskapssak 026/20 vart gjort vedtak om tiltak som skal hjelpe næringslivet i Solund i denne tida.

Les artikkelen her