Nedanfor her vil du finne siste oppdateringar

Solund kommune handterer eit smittetilfelle av Covid-19 i desse dagar.

Personen som er smitta er ikkje heimehøyrande i Solund kommune, men har testa positivt og er i isolasjon. Dei som har vore i nærkontakt med den smitta her i Solund er i karantene, men har testa negativt.

Personen har sjølv tatt kontakt med si heimkommune og sine nærkontakter for test og smittevern.

Dose 3 er ei oppfriskingsdose som Solund kommune tilbyr alle over 65 år.

Denne dosen er ein ekstra vaksinedose til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen.

Oppfriskingsdosa skal gjevast med eit intervall på minimum 6. mnd. etter dose 2.

Oppdatering 19.03.2021

Mange er uroa over smittesituasjonen nasjonalt, og Solund legekontor får for tida mange spørsmål, særleg med omsyn til reise.

Solund kommune fylgjer dei nasjonale smittevernråda, og har ikkje iverksett eigne reglar.
Du finn dei nasjonale råda på fhi sine heimesider

 

Solund legekontor har for tida god kapasitet for koronatesting. Det same har Helse Førde sitt laboratorium, og svar kjem vanlegvis eit døgn etter prøvetaking. Vi oppmodar difor om å ta kontakt for testing dersom du er i tvil.

Vi  frårår reiser innanlands til område med mykje smitte.

Reisande frå utlandet må fylgje dei nasjonale reglane som til ei kvar tid gjeld.

Pr i dag er det ikkje smitte lokalt i Solund, men vi oppmodar kvar enkelt om å ta ansvar og følgje dei reglane som gjeld, slik at vi framleis kan unngå ein smittesituasjon i kommunen.

Oppdatering 02.02.2021

Solund kommune utarbeidar kvar veke ei risikovurdering utifrå lokalt smitte- og vaksinasjonsbilete.
Ein kan lese meir om korleis vurderinga har vore gjennomført i «Koronarettleiaren».

Solund kommune si vurdering er at vi ligg på risikonivå 1 (av 5).
Vurderinga vert gjort kvar veke, men heimesida vert berre oppdatert dersom det er endring i risikonivået.

 

Folkehelseinstituttet gjer kvar veke ut rapporter om heile landet som kan lesast her.

Oppdatering 24.04.2020.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som bebuarane kan nytte for kontakt med pårørande. Les meir her

Oppdatering 14.12.2020

Det er laga ein samla oppsummering av tiltak retta mot næringslivet - les meir her.