Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Oppdatering 29.05.2020.

Gjestehamna på Hardbakke og toaletta på servicebygget vert opna frå i dag 29.05.2020. Dusjane vert framleis stengt.

Hugs å fylgje dei sentrale smittevernråda - handhygiene, hostehygiene, avstand

Vi oppmodar reisande som kjem med bubil eller campingvogn om å nytte området ved Grendahuset på Hardbakke til parkering. Kaiområdet er ikkje egneleg til dette.

Oppdatering 27.05.2020

For å hindre smitte av Korona-viruset og gjere evt smittesporing enklare må alle som kjem til legekontoret eller Solundheimen fylle ut ei sjekkliste

Meir info om og sjekkliste for legekontoret finn du her

Meir info om og sjekkliste for Solundheimen finn du her

Frå 4. mai kan frilanserar og sjølvstendig næringsdrivande søkje kompensasjon for tapte inntekter.

Les meir her

Oppdatering 08.05.2020.

Regjeringa kom fredag 7. mai med informasjon om gradvis opning av samfunnet, m.a. retningsliner for 17. mai-feiringa 2020.

Les regjeringa sin plan og justering av koronatiltak her

Her finn du Helse-norge sine råd for arrangement og aktivitetar

Oppdatering 27.04.2020

Biblioteket opnar delvis oppatt i tråd med retningsliner frå FHI - les meir her

Oppdatering 24.04.2020.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som bebuarane kan nytte for kontakt med pårørande. Les meir her

Oppdatering 20.04.2020

Fysioterapitenesta opnar att frå mandag 20.04.2020, les meir her

Oppdatering 20.04.2020

Det er laga ein samla oppsummering av tiltak retta mot næringslivet - les meir her.

Oppdatering 16.04.2020.

I tråd med nasjonale føringar vil barnehagen og skulen opne gradvis oppatt. Les meir her

Forbod mot å overnatte på hytter og fritidsbustader vert oppheva måndag 20. april 2020, les meir her