Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Nedanfor her vil du finne siste oppdateringar

Oppdatering 09.06.2021

Alle besøksrestriksjonar ved Solundheimen er no oppheva. 

Du må framleis gjennomføre eigenregistrering ved ankomst, og besøk må føregå på pasienten sitt rom eller i uteareal

Oppdatering 19.03.2021

Mange er uroa over smittesituasjonen nasjonalt, og Solund legekontor får for tida mange spørsmål, særleg med omsyn til reise.

Solund kommune fylgjer dei nasjonale smittevernråda, og har ikkje iverksett eigne reglar.
Du finn dei nasjonale råda på fhi sine heimesider

 

Solund legekontor har for tida god kapasitet for koronatesting. Det same har Helse Førde sitt laboratorium, og svar kjem vanlegvis eit døgn etter prøvetaking. Vi oppmodar difor om å ta kontakt for testing dersom du er i tvil.

Vi  frårår reiser innanlands til område med mykje smitte.

Reisande frå utlandet må fylgje dei nasjonale reglane som til ei kvar tid gjeld.

Pr i dag er det ikkje smitte lokalt i Solund, men vi oppmodar kvar enkelt om å ta ansvar og følgje dei reglane som gjeld, slik at vi framleis kan unngå ein smittesituasjon i kommunen.

Oppdatering 16.03.2021

Solund kommune er kjent med at statistikk frå FHI viser at ein person heimehøyrande i Solund kommune er smitta av Covid-19

Personen er ikkje testa her i kommunen, og oppheld seg i annan kommune  i isolasjon.

Det er ut frå desse opplysningane ikkje grunnlag for å setje i verk lokale smitteverntiltak.  

Oppdatering 02.02.2021

Solund kommune utarbeidar kvar veke ei risikovurdering utifrå lokalt smitte- og vaksinasjonsbilete.
Ein kan lese meir om korleis vurderinga har vore gjennomført i «Koronarettleiaren».

Solund kommune si vurdering er at vi ligg på risikonivå 1 (av 5).
Vurderinga vert gjort kvar veke, men heimesida vert berre oppdatert dersom det er endring i risikonivået.

 

Folkehelseinstituttet gjer kvar veke ut rapporter om heile landet som kan lesast her.

Frå 4. mai kan frilanserar og sjølvstendig næringsdrivande søkje kompensasjon for tapte inntekter.

Les meir her

Oppdatering 24.04.2020.

Solundheimen har fått tre iPader som ei gåve frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som bebuarane kan nytte for kontakt med pårørande. Les meir her

Oppdatering 14.12.2020

Det er laga ein samla oppsummering av tiltak retta mot næringslivet - les meir her.

Siste nytt 07.04.2020


Solund formannskap hadde møte 6. april, der det i formannskapssak 026/20 vart gjort vedtak om tiltak som skal hjelpe næringslivet i Solund i denne tida.

Les artikkelen her