Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Konsekvens for tenester i Solund

Solund kommune fylgjer sentrale retningsliner for smitteavgrensing, karantene, reiser m.m.

For kommunale tenester får dette fylgjande konsekvensar:

  • Barnehage og skule har vore stengt frå 13. mars 2020, desse opnar att i tråd med sentrale føringar.
  • Leikeplassen ved barnehagen vert stengt for alle som ikkje er i barnehagen
  • Alle arrangement og samlingar vert forbode. Vanleg matservering/bordbestilling vert ikkje sett på som arrangement, men det må ikkje serverast frå matbuféar
  • Det vert sett i verk ekstra reinhald i institusjonen og på helsesenteret
  • Idrettsbygget på Hardbakke inkludert bassenget vert stengt for trening/aktivitet.
  • Biblioteket er ope med restriksjonar
  • Kommunehuset er stengt for publikum, Sentralbordet er ope som vanleg - tlf 57 78 62 00
  • Alle reiser, kurs og møte for tilsette som ikkje er strengt naudsynt vert avlyst
  • Alle tilsette som har høve til det skal jobbe frå heimekontor

Det vert óg informert om fylgjande: