Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Konsekvens for tenester i Solund

Solund kommune fylgjer sentrale retningsliner for smitteavgrensing, karantene, reiser m.m.

For kommunale tenester får dette fylgjande konsekvensar:

 

  • Leikeplassen ved barnehagen vert stengt for alle som ikkje er i barnehagen
  • Det vert sett i verk ekstra reinhald i institusjonen og på helsesenteret
  • Idrettsbygget på Hardbakke inkludert bassenget vert stengt for trening/aktivitet.
  • Alle reiser, kurs og møte for tilsette som ikkje er strengt naudsynt vert avlyst

Det vert óg informert om fylgjande: