Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Frå tysdag 28.04.2020 satsar vi på å opne opp att biblioteket i tråd med retningslinjene til FHI.

Det vil då fortsatt vere restriksjonar, som at det berre kan vere ein lånar eller familie/hustand om gangen inne i lokalet.

Vi oppmodar besøkande om å nytte antibac-dispensaren som står ved innsida av inngangsdøra, og å halde avstand til betjeninga så godt som råd.

Det vil bli dei ordinære opningstidene utan «fleksi-tid».

Samstundes med delvis opning tilbyr vi fortsatt "take-away" (bestilling av bøker for henting evt. levering) for dei som ikkje har mogelegheit eller av andre grunna ikkje vil oppsøke biblioteket.

Fysioterapitenesta vil vere open frå måndag 20. april, med enkelte restriksjonar og i henhold til bransjestandard for 1-1 behandling. Akutte problemstillingar med behov for rask igangsetjing av tiltak vil prioriterast. Ein vil så langt det let seg gjere forsøke å unngå fysisk oppmøte for å redusere smitterisiko.

 

Fysioterapeuten er tilgjengeleg på tlf. 400 34 833 kl. 08-15 måndag til fredag.

Her finn du meir om bransjestandarden

Solund kommune fylgjer sentrale retningsliner for smitteavgrensing, karantene, reiser m.m.

For kommunale tenester får dette fylgjande konsekvensar:

  • Barnehage og skule har vore stengt frå 13. mars 2020, desse opnar att i tråd med sentrale føringar.
  • Leikeplassen ved barnehagen vert stengt for alle som ikkje er i barnehagen
  • Alle arrangement og samlingar vert forbode. Vanleg matservering/bordbestilling vert ikkje sett på som arrangement, men det må ikkje serverast frå matbuféar
  • Det vert sett i verk ekstra reinhald i institusjonen og på helsesenteret
  • Idrettsbygget på Hardbakke inkludert bassenget vert stengt for trening/aktivitet.
  • Biblioteket er ope med restriksjonar
  • Kommunehuset er stengt for publikum, Sentralbordet er ope som vanleg - tlf 57 78 62 00
  • Alle reiser, kurs og møte for tilsette som ikkje er strengt naudsynt vert avlyst
  • Alle tilsette som har høve til det skal jobbe frå heimekontor

Det vert óg informert om fylgjande: