Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Rettleiing og råd til næringslivet

Solund kommune i samarbeid med Nordhordland Næringshage tilbyr rettleiing til bedrifter i samband med dei endra føresetnadane verksemdene i Solund opplever. Tilbodet er ope for mindre verksemder med adresse i Solund. Større verksemder vert oppmoda om å ta kontakt med sine bransjeorganisasjonar.

I første omgang kan ein få hjelp og støtte til:

  • innsikt i regelverk og rettigheiter
  • kor ein kan finne meir informasjon
  • kva mogelegheiter ein kan ha med bankar, med fleire.

 

Tenesta er førebels open frå 18. mars til 17. april. Det kan bli endringar ved behov. Ta kontakt på telefonnummer: 900 55 891

NAV Nordhordland oppdaterer jevnleg informasjon på Nordhordland Næringslag sine nettsider, sjå https://www.nonl.no/aktuelt/informasjon-fr-nav-1

 

Her kan du sjå ein informasjonsvideo frå NAV- spesielt retta mot arbeidsgjevarar