Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Informasjon om tiltak retta mot næringslivet i Solund kommune i samband med Korona

Solund kommune, Solund næringssamskipnad og Nordhordland Næringshage har tett dialog for å vere orientert om korleis koronakrisa påverkar lokalt næringsliv, og for å drøfte aktuelle tiltak. Det har vore gjort tiltak både frå Solund kommune, Solund Næringssamskipnad (SNS) og Nordhordland Næringshage (NHNH)

Les meir informasjon, kontaktinformasjon m.m. (PDF, 233 kB)