Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Info frå legekontor, helsestasjon m.m.

Gjeld frå 20.12.2021

Alle pasientar skal ringe legekontoret/legevakta før dei kjem. Ingen skal møte direkte på kontoret utan avtale.

Alle pasientar som møter på legekontoret må ha med eige munnbind og nytte det under heile konsultasjonen.

Har du luftvegssymptom så informerer du om det pr. telefon i forkant av time.
 

Legekontoret har heimetestar for Korona til utlevering ved symptom. Får du positiv heimetest skal legekontoret ha beskjed pr. telefon og du får tid for ein korona-test som vert sendt inn til laboratoriet. Du er i denne perioden i karantene. Koronatestar går føre seg ved at helsepersonell kjem ut og tek testen på deg. Du som pasient kan ikkje kome inn på Solund helsetun for å ta test.


Smittesituasjonen krev at innbyggarane forheld seg til informasjon som vert gjeve kring karantene og isolering.
Ein forventar òg at innbyggarane er oppriktig i informasjon om eigne symptom.

Tlf legekontoret – tlf 57 78 62 80
  

Helsestasjonen og skulehelsetenesta.

Det er tilrådd å bruke munnbind i møte med helsetenesta.
Difor oppmodar vi om at våre brukarar over 12 år brukar munnbind hos oss.

Alle som møter på helsestasjonen skal vere friske, og vaske/sprite hender på veg inn og ut.

Er de usikre på formen, eller har symptom av noko slag, ønskjer vi at de ringer  57 78 62 82 / 958 46 413 før timeavtalar for å drøfte eventuell utsetting.

Vi ber om at de møter presis til avtalt tid på helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.
Ikkje bruk venterommet på legekontoret!
Hald minimum 1 meter avstand til andre.

 

Grunna smitterisiko har vi rydda bort leikar. Vi oppmodar difor foreldre om å ha med ein leike som barnet kan ha glede av under besøket på helsestasjonen.

Dersom mogleg skal berre ein vaksen følge barnet til helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.

 

Er du gravid og har spørsmål om korona?

Ring jordmortenesta på tlf 416 35 117 (døgnvakt) eller helsesjukepleiar tlf 958 46 413 (08.00 - 15.30)
Ei god nettside der du får trygge svar for gravide og småbarnsforeldre er: helseoversikt.no og Helseoversiktappen.
 

Er du pårørande?

Treng du å snakke med nokon? Pårørendelinjen er open kl 09.00 - 15.00 og er å treffe på tlf. 90 90 48 48.
Du kan óg nytte chat:

Pårørendesenteret.no – for voksne pårørende

UngePårørende.no – for barn og unge pårørende

 

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

webside: https://hfsm.no/