Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Info frå legekontor, helsestasjon m.m.

Legekontoret legg om drifta frå 31.03.2020 pga Covid-19-smittesituasjonen.

Alle rutinekontroller vert avlyst fram til og med 17.04.20 (kan bli forlenga).

Kontoret vil kun ta imot pasienter med problemstillinger som ikkje kan vente.

Alle pasienter skal ringe legekontoret/legevakten før dei kjem. Ingen skal møte direkte på kontoret utan avtale.
Smittesituasjonen krev at innbyggarane forheld seg til informasjon som vert gjeve kring karantene og isolering.
Ein forventar òg at innbyggarane er oppriktig i informasjon om eigne symptom.

Tlf legekontoret – tlf 57 78 62 80
 

Redusert drift ved helsestasjonen og skulehelsetenesta.
Oppfølging av nyfødde og vaksinering vert prioritert. Eventuelt behov for anna oppfølging vert teke på telefon.
Helsestasjon for ungdom (HSU) er stengt for drop-in, men helsesjukepleiar er tilgjengeleg for spørsmål om mellom anna prevensjon kvar måndag  kl. 14.00 -15.30.
Har ein behov for å snakke med helsesjukepleiar ring 958 46 413 eller 57 78 62 82

Har  ein symptom på Klamydia og har behov for å ta ein Klamydiatest, må ein ta kontakt med fastlege.
Gratis kondom kan du bestille hos gratiskondomer.no


Er du gravid og har spørsmål om korona?

Ring jordmortenesta på tlf 416 35 117 (døgnvakt) eller helsesjukepleiar tlf 958 46 413 (08.00 - 15.30)

Ei god nettside der du får trygge svar for gravide og småbarnsforeldre er: helseoversikt.no og Helseoversiktappen.


Kontakt med kommunespykologen?

Kommunepsykologen er tilgjengeleg for telefonkonsultasjonar - tlf 57786286 eller mobil 469 33 658

 

Er du pårørande?

Treng du å snakke med nokon? Pårørendelinjen er open kl 09.00 - 15.00 og er å treffe på tlf. 90 90 48 48.

Du kan óg nytte chat:

Pårørendesenteret.no – for voksne pårørende

UngePårørende.no – for barn og unge pårørende

 

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

webside: https://hfsm.no/