Middagslevering

Har du vanskar med å lage deg middag?

Heimebuande eldre eller heimebuande funksjonshemma kan få tilbod om middagslevering kvar dag.

  • Kontakt – Heimetenesta tel. 908 92 865

 

Her finn du søknadsskjema for middagslevering