Helsestasjonstenesta/Skulehelsetenesta

Helsestasjonen tilbyr helsekontrollar. Ved sjukdom må du kontakte lege.

Barn har rett på regelmessige helsekontrollar. Dersom føresette vel å få utført desse kontrollane ein annan stad enn ved den kommunale helsestasjonstenesta, skal helsestasjonen vere underretta om dette.

Tenesta samarbeider tverrfagleg med lege, jordmor, fysioterapeut, barnevern, PPT, folkehelsekoordinator, tannhelsetenesta, barnehage og skule.

Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster.
Utanom namneendringa har ingenting forandra seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sjukepleiarar med vidareutdanning/master og jobbar for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringar innan helse

Les meir om kva ein helsesjukepleiar er her.

 

Les meir om:

Adresse:

Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 etg på Solundheimen
Tlf 57 78 62 82

Tilsette Solund helsestasjon
Tilsette Solund helsestasjon
Namn Stilling Telefon Hardbakke Adresse Mail adresse
Tommy Norman Helsestasjon- / skulelege 57 78 62 80 6924 Hardbakke Tommy Norman
Hilde Marit N. Trovåg Leiande helsesjukeleiar 57 78 62 82/ 95846413 6924 Hardbakke Hilde Marit N. Trovåg
Ann Helen Kvamen Fysioterapeut 400 34 833 6924 Hardbakke Ann Helen Kvamen

Helsestasjon-/skulehelseteneste har fått tilskot frå helsedirektoratet, m.a. for å auke kompetansen og for å vere meir tilgjengeleg.

I haust har vi hatt opplæring  for alle tilsette i barnehagen, SFO og småskulen i Psykologisk Førstehjelp – Grøne tankar – Glade barn.

I tillegg har vi hatt opplæring for alle foreldre i Psykologisk førstehjelp.

Helsestasjonen har kjøpt inn Psykologisk førstehjelp for utlån.

Snart får óg Biblioteket utlån av PF skrin.

 

 

 

På Min helse op helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.

Helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: