Helsestasjonstenesta

Helsestasjonen tilbyr helsekontrollar. Ved sjukdom må du kontakte lege.

Helsearbeidar - Klikk for stort bilete

Barn har rett på regelmessige helsekontrollar. Dersom føresette vel å få utført desse kontrollane ein annan stad enn ved den kommunale helsestasjonstenesta, skal helsestasjonen vere underretta om dette.

 

Tenesta samarbeider tverrfagleg med lege, jordmor, fysioterapeut, barnevern, PPT, folkehelsekoordinator, tannhelsetenesta, barnehage og skule.

 

Les meir om:

Helsestasjonen er lokalisert på helsesenteret i andre etasje på Solundheimen.

Sist endra 01.11.2017 av Marit Utvær
Fann du det du leitte etter?
Helsesyster
  • Tlf: 57786282
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: