Helsestasjonstenesta

Helsestasjonen tilbyr helsekontrollar. Ved sjukdom må du kontakte lege.

Barn har rett på regelmessige helsekontrollar. Dersom føresette vel å få utført desse kontrollane ein annan stad enn ved den kommunale helsestasjonstenesta, skal helsestasjonen vere underretta om dette.

Tenesta samarbeider tverrfagleg med lege, jordmor, fysioterapeut, barnevern, PPT, folkehelsekoordinator, tannhelsetenesta, barnehage og skule.

Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster.
Utanom namneendringa har ingenting forandra seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sjukepleiarar med vidareutdanning/master og jobbar for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringar innan helse

Les meir om kva ein helsesjukepleiar er her.

 

Les meir om:

Adresse:

Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 etg på Solundheimen
Tlf 57 78 62 82

På Min helse op helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.

Fann du det du leitte etter?
Helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: