Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Svangerskapsomsorg

Solund kommune har ein avtale med Kinn kommune om bruk av jordmortenester. Jordmor har kontor på helsestasjonen i Florø.

For meir informasjon klikk her. 

Alle som nyttar jordmortenesta i Florø får dekka eigendel på reiser av Solund kommune

Jordmortenesta i Florø har døgnbemanna vakttelefon.

 

Svangerskapsomsorga
Funksjon Telefon
Jordmorvakt 416 35 117
Timebestilling 57 74 00 04
Fødeavdeling 57 83 92 37
57 83 91 32
Solund legekontor 57 78 62 80
Helsesjukepleiar 57 78 62 82
958 46 413
Legevakt 116 117