Smitteverntiltak ved helsestasjonen

Oppdatert 21.08.2020.

Vi følgjer vanleg helsestasjonsprogram og kallar inn til timar som normalt.

Vi ber om at de møter presis til avtalt tid på helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.

Når du/de møter til avtale, så skal du/de vere symptomfrie og ikkje vere i karantene.

Vask hendene eller bruk tilgjengeleg handsprit når de kjem og før de går frå helsestasjonen.

Hald minimum 1 meter avstand til andre. Vi ber om forståing for at barna ikkje kan bevege seg like fritt som vi skulle ønske, og at foreldre må hjelpe barna med å halde avstand.

Vi oppmodar besøkande om å unngå unødig berøring av flater av smittevernomsyn. Vi har auka reinhald og vaskar kontaktflater mange gonger dagleg.

Grunna smitterisiko har vi rydda bort leikar. Vi oppmodar difor foreldre om å ha med ein leike som barnet kan ha glede av under besøket på helsestasjonen.

Dersom mogleg skal berre ein vaksen følgje barnet til helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.