Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon ved Solund legekontor og Solund helsestasjon

  • Reiser til utlandet
  • Spesielle jobbetilhøve
  • Påfylling av vaksiner.

 

Du må kontakte oss i god tid før du skal ut å reise.

Vi kan kun garantere deg vaksinasjon / gjennomføre vaksinasjonsprogram dersom du tek kontakt minimum seks veker før avreisedato.Tek du kontakt seinare enn dette, kan du  få avslag på vaksinasjonsførespurnaden.

Framgangsmåte ved vaksinasjon:

Fylle ut Vaksinasjonsjournal for reisande (word) (DOC, 30 kB) Du må skrive detaljert om reisemål, butilhøve på reisa, spesielle utfordringar /risiko, og avreisedator.

Vi fyller ut aktuell vaksinasjon.

Det kan være store variasjonar innanfor  same land som treng vurderast.

     

Reisevaksinatør må ta omsyn til vaksiner du har fått tidlegare. Ta difor med gammalt  vaksinasjonskort eller vernepliktsbok.

 

Fylle ut Helseopplysningar i samband med vaksinasjon (word) (DOC, 25 kB) gjeld helseopplysning om deg sjølv. Viktig at du fyller ut så fullstendig som mogeleg. Desse opplysningane vert brukt av lege og helsesøster for å kartlegge behov for vaksiner jfr. Folkehelseinstituttet.

 

  • Du må levere / sende utfylte skjema til legekontoret.
  • Du må sjølv kontakte legekontor /helsestasjon for å få tilsendt  skjema.
  • All vaksinasjon skjer berre mot kontant betaling eller giro.
  • Alle må ha timeavtale hos lege eller helsesøster.
  • Du må vente 20 min etter vaksinasjon før du kan gå frå venterommet.

 

 

Prisar pr 01.01.17:

 

konsultasjon- vaksen Kr 200,-

konsultasjon- barn Kr 100,-

2.gangs konsultasjon/re vaksinering Kr 100,-

Internasjonalt vaksinesertifikat Kr 50,-

 

Kontakt:

Solund legekontor

Taklegarden 1

6924 Hardbakke

 

Legekontor Tlf 57 78 62 80

Helsestasjon Tlf 57 78 62 82