Innsyn i helseregisterdata frå SYSVAK.

På Min helse og helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.