Alarmtelefon for barn og unge

er ein alarmtelefon for deg som opplev rus, vold eller overgrep. Vi oppmodar og til å ringe om du trur at nokon har det slik. Det er gratis å ringe 116111. For meir informasjon, gå inn på www.116111.no

Stine Sofies Stiftelse jobbar for at alle born skal kunne oppleve ein barndom utan vold. Gå inn på www.forbarnsbeste.no