Helsestasjon for ungdom

For ungdom mellom 16 - 20 år

Helsestasjon for ungdom held til i 2 etasje på Solundheimen og er open kvar måndag kl 14.00 - 15.30.

 

Helsestasjon for ungdom kan tilby:

  • Samtale om levevanar, fysisk og psykisk helse og trivsel
  • Informasjon om kjønssjukdommar
  • Prevensjonsrettleiing
  • Resept på P-piller
  • Graviditetstest
  • Sal av angrepille

Tenesta er gratis. Du kan møte opp utan avtale.
Tenesta samarbeider med lege og andre ved behov

Helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: