Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HSU) er open kvar torsdag kl 14.00 - 15.30. HSU har kontor i 2. etasje på Solund Helsetun

Er du mellom 13 og 20 år, kan du nytte deg av helsestasjonen for ungdom som er ei tilleggsteneste til skulehelsetenesta.

Tilbodet er gratis og du behøver ikkje bestille time, det er berre å møte opp.

Kva kan du få hjelp til?

Du kan snakke med oss om til dømes prevensjon, personlege problem og andre utfordringar i kvardagen. Du kan få resept på prevensjon, test for klamydia og graviditet og gratis kondom. Du har rett til gratis vaksine etter gjeldande barnevaksinasjonsprogram fram til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunnar ikkje har fått ein eller fleire av vaksinane i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid, kan du få dette på helsestasjonen.

 

Kven møter du på HSU?

Du treff helsesjukepleiar kvar torsdag og lege 3 kvar torsdag (veke 35,38,41….). Dei kan gi deg råd og rettleiing eller vise deg vidare til fastlege eller spesialist ved behov.

Alle fagpersonane du møter på helsestasjonen har teieplikt. 

Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: