Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Helsestasjon for ungdom

For ungdom mellom 16 - 20 år

Helsestasjon for ungdom held til i 2 etasje på Solundheimen og er open kvar måndag kl 14.00 - 15.30.

 

Helsestasjon for ungdom kan tilby:

  • Samtale om levevanar, fysisk og psykisk helse og trivsel
  • Informasjon om kjønssjukdommar
  • Prevensjonsrettleiing
  • Resept på P-piller
  • Graviditetstest
  • Sal av angrepille

Tenesta er gratis. Du kan møte opp utan avtale.
Tenesta samarbeider med lege og andre ved behov

Helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: